Home

Welcome to quantum transformation.

Monet verkkosivulla esitetyt asiat saattavat poiketa vanhoista uskomuksista ja opeista, joiden kautta meidät on opetettu näkemään todellisuus. Tiedot eivät mitätöi vanhoja oppeja, vaan haastavat niitä kehittymään. Tästä syystä kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti verkkosivulla esitettyihin asioihin. Kun tarkastelemme asioita pinnallisesti, emme näe kokonaiskuvaa ja syy-seuraussuhteita. Aineellinen todellisuus voi vaikuttaa uhkaavalta, epäoikeudenmukaiselta ja kaoottiselta, kun sitä tarkastellaan vain viiden tunnetun aistimme avulla. Kaaoksen takana on kuitenkin järjestys, epäoikeuden mukaisuuden sisällä on oikeudenmukaisuus ja illuusion takana on todellisuus. Kaikki sivilisaatiot ja yksilöt oppivat lopulta nämä perusasiat omalla tavallaan ja omalla kehityspolullaan.

Tämän verkkosivuston sisällöllä ei ole suoraa tai välillistä suhdetta mihinkään oppiin, ryhmään tai instituutioon. Kaikki esitetyt asiat on tarkoitettu sivulla kävijän omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Kirjoituksista kannattaa omaksua tai hyväksyä vain se, mikä kiinnostaa lukijaa. Tämä verkkosivusto ei pyri kilpailemaan informaation jakamisessa minkään muun verkkosivun, henkilön tai organisaation kanssa.

Some material presented on this website may be different from the old belief paradigms through which we have been taught to view our reality. They do not negate the old, but rather challenge old ideas to evolve. Consequently, it is recommendable to take an open-minded approach to the information contained here. We humans see only the surface of events, and without knowing the greater dramas those events are linked to, it can often appear that they are without cause or purpose. In viewing from the surface only we may easily misunderstand the rules or lack of them that allow such apparent violations to take place. Three-dimensional reality can seem quite threatening, unjust and chaotic when viewed from the surface. However, we will eventually discover that there is order behind the chaos, the justice within the injustice and the reality behind the illusion.

The content of this website does not endorse in any way and is not affiliated, directly or indirectly, to any doctrine, group, or institution. All content is presented to the reader primarily for each individual’s own personal use. It is suggested for each reader to take in only what resonates with personally and discard the rest. This website does not seek to compete in information sharing with any other website, any person, or any organization.

 

Get new content delivered directly to your inbox.